Ngây ngất với lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

18th January 2017  By thuy-tien