Cáp treo Bà Nà Hills Đạt 4 Kỷ Lục Guinness

21st December 2016  By thuy-tien