Cáp treo Bà Nà đạt 4 kỷ lục thế giới

19th February 2017  By thuy-tien